Partneři

Logo O2 Think Big

O2 ThinkBig

Podpořeno z programu Think Big, který realizuje Nadace Telefónica ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti. www.o2thinkbig.cz

Logo INEX - Sdružení dobrovolných aktivit

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit

Finanční podporu a mentorské zázemí nám poskytl INEX-SDA – nevládní nezisková organizace  působící od roku 1991 v oblasti mezinárodního dobrovolnictví. Smyslem její činnosti je umožňovat lidem, aby prostřednictvím dobrovolné práce pomáhali tam, kde je potřeba, a věnovali svůj volný čas aktivitám, které nejen prospějí dobré věci, ale obohatí i je samotné. www.inexsda.cz

logo_bar

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské komise a Ministerstva zahraničních věcí ČR.

DoK – Dobrovolnický klub INEX-SDA

Za vznik naší skupiny vděčíme DoKu – Dobrovolnickému klubu INEX-SDA. DoK je místem, kde se setkávají mladí aktivní lidé, dobrovolníci a organizace a společně plánují a realizují své vlastní projekty a iniciativy zaměřené na rozvoj aktivního občanství, trvale udržitelného rozvoje a společenské zodpovědnosti. DoK – Dobrovolnický klub INEX-SDA