O projektu

O projektu

Projekt Na Den spojuje širokou veřejnost a neziskové organizace pomocí jednodenních dobrovolnických akcí. Jeho cílem je vzbudit zájem o aktivity neziskového sektoru a obecně prospěšné činnosti a příležitosti v našem okolí. Zároveň má přispět ke zviditelnění neziskových organizací v České republice a představit veřejnosti nové možnosti aktivního a smysluplného trávení volného času.

Projekt Na Den vznikl na podzim 2013 jako iniciativa skupiny dobrovolníků působících v rámci neziskové organizace INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (www.inexsda.cz). Zahájení projektu Na Den i jeho pokračování bylo podpořeno programem Think Big (www.o2thinkbig.cz) nadace Telefónica O2 a organizací INEX-SDA.

IMG_20140330_183553

Co děláme?

 • propojujeme veřejnost a neziskový sektor
 • pořádáme „dobrovolnické dny” ve spolupráci s různými neziskovými organizacemi
 • organizujeme setkání zájemců o projekt
 • školíme budoucí organizátory jednotlivých dobrovolnických dní

Co je to „dobrovolnický den“?

 • jeden den
 • prospěšná činnost
 • zábava a dobrý pocit z odvedené práce
 • zajímaví lidé
 • nové informace a podněty
 • neziskové organizace a aktivity v okolí

26

 

Dobrovolnický den je jednodenní akce pořádaná ve spolupráci s vybranou neziskovou organizací 

Účastníci se na jeden den nezávazně zapojí do běžných činností organizace nebo jí pomohou s nějakou mimořádnou aktivitou (dětský den, výstava, úklid apod.). Společně vykonají okolo 5 hodin dobrovolnické práce (v závislosti na předchozí domluvě), vyslechnou si prezentaci dané organizace a případně si formou workshopu v praxi vyzkouší něco z její činnosti.

Tímto způsobem mají dobrovolníci možnost poznat prostředí organizace i její chod a dostat se do kontaktu s jejími konkrétními představiteli. Pro neziskovou organizaci pak akce představuje příležitost se netradičním způsobem prezentovat a setkat s veřejností, ukázat své aktivity a pole působení a v neposlední řadě získat nové stále dobrovolníky.

Koncept dobrovolnických dní vychází z tzv. workcampů, dvou- až třítýdenních skupinových dobrovolnických projektů s mezinárodní účastí realizovaných po celém světě. Nabízejí možnost podílet se na veřejně prospěšných projektech a zároveň netradiční formou poznávat cizí země a kultury.

Co již proběhlo?

Od vzniku Na Den jsme na organizaci akcí spolupracovali hned s několika organizacemi, například s:

 • Lačhe Čhave – příprava multikulturního vzdělávacího odpoledne pro děti ze sídliště Libuš aneb „cestujeme napříč světem“ (více o akci zde)
 • CSOP Praha 15 – zpříjemnění dne seniorům v pražském pečovatelském domě, povídání a turnaj v „Člověče, nezlob se!“ (více o akci zde)
 • Zákulisí z. s. – úklid a zútulnění zkušebny a skladu kostýmů a rekvizit využívaných alternativními divadelními uskupeními (více o akci zde)

Přehled všech akcí hledejte zde.

02