Neziskovky

Co je to náš „dobrovolnický den“?

 • jednodenní dobrovolnická akce
 • nárazové aktivní zapojení široké veřejnosti do dobrovolnické činnosti
 • spolupráce s neziskovými organizacemi v České republice
 • možnost pro neziskové organizace prezentovat svou činnost a využít krátkodobou výpomoc skupiny dobrovolníků

Proč se do projektu zapojit?

Spolupráce v rámci projektu NaDen má pro Vás řadu výhod:

 • zviditelnit se – netradiční forma prezentace Vaší neziskové organizace – během propagace daného dobrovolnického dne, v průběhu samotné akce ve Vaší organizaci, i po jejím skončení díky sdílení zkušeností účastníků se svým okolím.

 • získat nové tváře – zúčastní se lidé se zájem o dobrovolnictví obecně, ale také konkrétně o Vaší organizaci. Někteří se možná i po skončení projektu rádi zapojí do Vašich aktivit a stanou se stálými dobrovolníky nebo podporovateli Vaši organizace.

 • využít pomoci dobrovolníků – dobrovolníci se na jeden den zapojí do Vámi vybrané činnosti, se kterou budete potřebovat aktuálně pomoci. Může se jednat jak o aktivitu spojenou s běžným chodem Vaší organizace (práce s klienty, úklid, drobnější stavební úpravy, příprava materiálu apod.), tak i o přípravu Vaší mimořádné akce (výstava, trh, setkání s veřejností aj.).

Co obstaráme my?

 • zorganizujeme konkrétního den ve Vaší neziskové organizaci
 • předem se s Vámi dohodneme na všech podrobnostech a časovém harmonogramu
 • budeme akci prezentovat (na našich webových stránkách, sociálních sítích, plakátech apod.)
 • najdeme účastníky
 • po celý dobrovolnický den Vám budou k dispozici dva členové našeho týmu, kteří se postarají o dobrovolníky a hladký průběh celého dne (přivítání, seznamovací aktivity, organizace práce atd.), zajistí pro účastníky oběd a občerstvení

Co je na Vás? Oč Vás prosíme?

 • zajištění zázemí a práce pro 7-20ti člennou skupinu nadšených dobrovolníků v rozsahu 4-6 hodin, práce bude proložena přestávkami na oběd a občerstvení
 • zajištění dostatečného množství pracovních nástrojů
 • představení Vaší organizace, její činnosti a cílů
 • přítomnost zástupce Vaší organizace

Uvítáme iniciativu Vaší organizace v podobě zajištění občerstvení pro dobrovolníky, ale potenciálně jsme schopni zajistit občerstvení sami.

Oceníme jakékoliv další zpestření dobrovolnického dne, které přispěje k oboustranné spokojenosti (např. krátký workshop, kde by si dobrovolníci v praxi vyzkoušeli, čím se Vaše organizace konkrétně zabývá, a poznali něco nového).